Powrót do strony głównej

Władze Oddziału

Władze Oddziału PTE w Poznaniu

Kadencja 2021–2026

Prezydium Zarządu Oddziału

prof. UEP dr hab. Monika Dobska - Prezes Zarządu

prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński - Wiceprezes Zarządu

prof. PP dr hab. Marek Szczepański - Wiceprezes Zarządu

dr Ewa Badzińska - Sekretarz

Członkowie Zarządu Oddziału

prof. UEP dr hab. Maciej Cieślukowski

dr Małgorzata Dolata

prof. UAM dr hab. Michał Flieger

prof. UPP dr hab. Barbara Hadryjańska

prof. UEP dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz

prof. dr hab. Eryk Kosiński

mgr Barbara Martyńska

prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz

prof. PP dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału

prof. UEP dr hab. Marek Masztalerz - Przewodniczący

dr Ewelina Kuberska

mec Artur Paszkowski

Rada Wydawnicza wydawnictwa PTE Oddział w Poznaniu

prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński

prof. PP dr hab. Marek Szczepański

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk

prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz

dr Ewa Badzińska

mgr Maciej Mikulewicz - Asystent Zarządu, redaktor techniczny wydawnictwa PTE Oddział w Poznaniu