Powrót do strony głównej

O nas

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Cele statutowe PTE:

 • popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
  
 • działalność opiniotwórcza,
  
 • podnoszenie kwalifikacji, 
  
 • integracja środowiska ekonomistów. 
  

Są one realizowane przez:

 • aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie konferencji naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych),
  
 • opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych, 
  
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych, 
  
 • wydawanie publikacji teoretycznych i zawodowych,
  
 • tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym, 
  
 • sprawowanie patronatu nad Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół licealnych i policealnych, 
  
 • wspieranie wydawania dwumiesięcznika "Ekonomista", 
  
 • przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych, 
  
 • organizowanie konkursów propagujących najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii.
  

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego (The International Economic Association)