Powrót do strony głównej

Cennik publikacji w "Przeglądzie Ekonomicznym"

Cennik

Limit znaków dla artykułu to 17 tys. znaków ze spacjami. Kiedy w tekście są ilustracje itp. można przyjąć, że jest to objętość 7,5 znormalizowanej strony (A4, Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, marginesy po 2,5 cm).

Cennik obowiązuje od 01.07.2023 r.
Artykuł naukowy w języku polskim lub obcym to koszt 300,00 zł brutto

Jeśli jeden z autorów jest…, to otrzymuje zniżkę od ceny podstawowej w wysokości:

Doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych – 50% (a więc koszt 150 zł)

Studenci – 80% (a więc koszt 60 zł)

Autorzy zagraniczni – 50% (a więc koszt 150 zł) (poza autorami z Ukrainy, ci są zwolnieni z opłaty)

Członkowie PTE Oddział w Poznaniu – 50% (a więc koszt 150 zł)

Podane ceny są kwotami brutto (23% VAT).