Powrót do strony głównej

Cennik publikacji w "Przeglądzie Ekonomicznym"

Cennik

Limit znaków dla artykułu to 17 tys. znaków ze spacjami. Kiedy w tekście są ilustracje itp. można przyjąć, że jest to objętość 7,5 znormalizowanej strony (A4, Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, marginesy po 2,5 cm).

Artykuł w języku polskim 300,00 zł
Artykuł w języku obcym 350,00 zł

Doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych – artykuł w języku polskim 150,00 zł
Doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych – artykuł w języku obcym 200,00 zł

Studenci – artykuł w języku polskim 50,00 zł
Studenci – artykuł w języku obcym 100,00 zł

Podane kwoty są kwotami brutto (23% VAT).