Powrót do strony głównej

Członkostwo w PTE

Członkostwo w PTE

Składki członkowskie

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za 2023 rok najpóźniej do końca marca bieżącego roku. Roczna składka członkowska wynosi aktualnie 90 zł, zaś składka dla emerytów - 20 zł. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przy wpłatach składek członkowskich preferujemy formę przelewu na konto PTE.

Rachunek bankowy PTE Oddział w Poznaniu: 45 1240 6595 1111 0010 7303 2833

Zapraszamy wszystkich ekonomistów i osoby zainteresowanie ekonomią do wstępowania do naszego Stowarzyszenia. Zostając członkiem zwyczajnym lub członkiem wspierającym masz prawo do:

  • współtworzenia bieżącej działalności naszego Towarzystwa,
  • udziału w spotkaniach, wykładach,
  • korzystania ze szkoleń na preferencyjnych zasadach.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem pod adresem: info@poznan.pte.pl a następnie o rejestrację i wypełnienie formularza pod zakładką Panel członkowski.