Powrót do strony głównej

Wybrane publikacje

Lista publikacji PTE w Poznaniu

Standardy sądowej kontroli działań administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Unii Europejskiej

Przemysław Ostojski (2022)

(...) Autor w pracy dokonuje analizy rozwiązań dotyczących modelu sądownictwa administracyjnego w systemie prawa kontynentalnego (Unii Europejskiej) i systemu anglosaskiego, w szczególności amerykańskiego. W tym zakresie recenzowana praca ma pionierski charakter w naszym piśmiennictwie. – prof. dr hab. Roman Hauser

(...) Opracowanie powstało w oparciu o bogatą, anglojęzyczną bazę źródłową (orzecznictwo) oraz literaturę przedmiotu. Autor przywołuje orzeczenia, które stanęły u podstaw nie tylko systemu kontroli działań administracji, ale w ogóle ukształtowały instytucję judicial review. W tym sensie praca może być ciekawa nie tylko dla wąskiego grona odbiorców, ale również osób szerzej zainteresowanych sądownictwem USA i UE. – dr hab. Jarosław Szczepański

Wpływ otoczenia międzynarodowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce

red. Adam Baszyński, Ryszard Kamiński

 (...) Autor w pracy dokonuje analizy rozwiązań dotyczących modelu sądownictwa administracyjnego w systemie prawa kontynentalnego (Unii Europejskiej) i systemu anglosaskiego, w szczególności amerykańskiego. W tym zakresie recenzowana praca ma pionierski charakter w naszym piśmiennictwie. – prof. dra hab. Roman Hauser

(...) Opracowanie powstało w oparciu o bogatą, anglojęzyczną bazę źródłową (orzecznictwo) oraz literaturę przedmiotu. Autor przywołuje orzeczenia, które stanęły u podstaw nie tylko systemu kontroli działań administracji, ale w ogóle ukształtowały instytucję judicial review. W tym sensie praca może być ciekawa nie tylko dla wąskiego grona odbiorców, ale również osób szerzej zainteresowanych sądownictwem USA i UE. – dr hab. Jarosław SzczepańskiOchrona zdrowia w czasie pandemii. Wyzwania i rekomendacje zmian – doświadczenia czasu pandemii

red. Monika Dobska, Eryk Kosiński, Monika Urbaniak

(...) Niniejsza publikacja zawiera opracowania, które obejmują określone aspekty ochrony zdrowia w czasie pandemii COVID–19 nie tylko z perspektywy krajowej. Wykraczające poza ramy jednej dyscypliny naukowej badania i poczynione tam ustalenia przybliżają zachodzące przeobrażenia, akcentują nowe zjawiska, jak i zwracają uwagę na określone zakłócenia w wieloaspektowym mechanizmie ochrony zdrowia. Atutem monografii jest także dążenie do formułowania określonych wniosków, ocen, rekomendacji etc. w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy. – prof. dr hab. Karol Kiczka

(...) Autorzy niniejszej publikacji nie dają łatwych i prostych odpowiedzi na poruszone przez nich kwestie. Nie jest to bowiem celem opracowania, biorąc pod uwagę jego rozmiar i przyjętą strukturę. Autorzy formułują natomiast konkretnie postawione pytania. Te, miejmy nadzieję, zostaną niezwłocznie podjęte przez kreatorów i koordynatorów systemu opieki zdrowotnej w czasach postpandemicznych. – dyr. Krzysztof Albiński