Powrót do strony głównej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

OWE

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.

Komitetowi Okręgowemu OWE w Poznaniu przewodniczy prof. UEP dr hab. Ewa Mińska-Struzik, zaś sekretarzem jest mgr Maciej Mikulewicz.

Kontakt do OWE w Poznaniu: poznan.owe@pte.pl

Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W pierwszych dwudziestu edycjach Olimpiady wzięło udział 218 tys. uczniów. z całego kraju. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do grupy najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników.

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Strona olimpiady: https://owe.pte.pl/