Powrót do strony głównej

Korzyści z członkostwa

Korzyści z członkostwa

Przynależność do PTE może mieć istotny wpływ na Twój rozwój zawodowy w zakresie działalności naukowej, popularyzatorskiej, dydaktycznej, eksperckiej, szkoleniowej itp. Członkowie PTE mają również dostęp do nowości wydawniczych oraz aktualnych wydarzeń o tematyce ekonomicznej, organizowanych przez Zarząd Krajowy PTE oraz poszczególne Oddziały w całej Polsce. Zostań członkiem ogólnopolskiej społeczności ekonomistów poprzez jeden z ponad 20 Oddziałów w kraju.

Członkostwo w największym stowarzyszeniu ekonomicznym w Polsce Niezależne, profesjonalne, ogólnopolskie stowarzyszenie ekonomistów zrzeszające środowisko naukowe ekonomistów oraz innych specjalistów z administracji publicznej, biznesu, organizacji społecznych, którzy utożsamiają się z celami statutowymi PTE.

Dostęp do sieci kontaktów

 • przynależność do środowiska ekonomistów, a przez to szansa na lepszy start w przyszłość zawodową,
  
 • możliwości wzmacniania kapitału relacyjnego zarówno członków zwyczajnych i wspierających.
  

Dostęp do aktualnych wydarzeń naukowych

 • Uczestnictwo w wydarzeniach naukowych organizowanych przez Zarząd Krajowy PTE w Warszawie np. Kongres Ekonomistów, Czwartki u Ekonomistów, Forum Myśli Strategicznej
  
 • Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez poszczególne Oddziały w całej Polsce.
  

Dostęp do nowości wydawniczych PTE

 • publikacje [PTE w Warszawie](www.https://ksiazkiekonomiczne.pte.pl) oraz publikacje Oddziałów PTE
  

Regularny dostęp do Biuletynu PTE

 • aktualne komentarze i inne informacje dotyczące środowiska ekonomistów w Polsce
  

Dostęp do czasopism

 • Ekonomista – wiodące czasopismo ekonomiczne w Polsce
 • Biuletyn PTE
 • Catallaxy (Oddział w Toruniu)
 • Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (Oddział w Toruniu)
 • Oeconomia Copernicana (Oddział w Toruniu)
 • Przegląd Ekonomiczny (Oddział w Poznaniu)
 • Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze (Oddział w Zielonej Górze)

Olimpiada

 • Upowszechnianie wiedzy w ramach organizowanej przez PTE Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
  

Zniżki na odpłatne konferencje oraz inne wydarzenia

 • Zniżki na wydarzenia organizowane przez poszczególne Oddziały na podstawie warunków wyznaczonych przez organizatora
  

Nagrody PTE

 • Nagrody PTE im. prof. E. Lipińskiego,
  
 • Konkurs na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii,
  
 • i inne konkursy organizowane przez poszczególne oddziały.
  

Odznaczenia PTE

 • Możliwość uzyskania „Odznaki Honorowej PTE” lub „Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem” dla szczególnie zasłużonych członków PTE.
  

Patronaty PTE

 • Możliwość uzyskania [patronatu PTE](https://pte.pl/aktualnosci/patronaty) nad wydarzeniami naukowymi organizowanymi przez członków PTE.
  

Newsletter

 • Otrzymywanie powiadomień o wydarzeniach naukowych na temat aktualnych zagadnień ekonomicznych organizowanych przez członków PTE.
  

Wybór struktur zarządczych Oddziału i Zarządu Krajowego

 • Wybór członków zarządu Oddziału, a także członków ogólnopolskich struktur PTE, w tym: Zarządu Krajowego, Rady Naukowej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej.